skip_main skip_menu

10. 10. 2023

Za lepší život: Na návštěvě u Henkel

Značky, které patří do portfolia společnosti Henkel ČR, není třeba představovat: každý jsme se někdy setkali či dokonce pravidelně používáme produkty Clin, Fa, Persil nebo třeba Schwarzkopf. Od péče o vlasy až po prací prostředky – mottem značky Henkel je měnit a zlepšovat život každý den. Stejně přistupuje i k péči o své zaměstnance v moderních kancelářích v DOCK IN FOUR, kam jsme se vydali navštívit a vyzpovídat Romana Kýra (President of Henkel ČR a General Manager Henkel Consumer Brands CZ/SK) a Petra Freiberga (Country Manager Henkel Consumer Brands Professional CZ/SK). Kromě administrativního zázemí provozuje Henkel v DOCKu i ASK AKADEMII PRAHA, která se věnuje vzdělávání kadeřníků.

Do DOCKu jste se stěhovali v době největší covidové krize, což určitě přineslo nějaké komplikace. Co jste museli řešit a jak jste se s celou situací vyrovnali?

Přesun do nového jsme plánovali asi rok a půl předem a důležitá věc kromě změny lokality byla i plánovaná změna firemní kultury. Chtěli jsme firmu modernizovat, zavést všechny aktuální výdobytky života v kancelářích, jako třeba clean desk policy, sdílené stoly namísto vlastního místa v kanceláři a podobně, a bez ohledu na covid jsme byli smíření s tím, že ne každý to přijme dobře. S tím nám nakonec nečekaně pomohl právě covid – v době lockdownu se práce na dálku a následná restrukturalizace tradičního využívání firemních prostor staly běžnou věcí, a nám to velmi pomohlo vysvětlit zaměstnancům celou situaci.

Naopak jsme museli řešit, jak se opravdu fyzicky odstěhovat, aby si lidé mohli odnést své věci při dodržení všech aktuálních opatření, také jsme zaměstnance nemohli vůbec zapojit do příprav nových prostor – chtěli jsme například, aby měli možnost vybrat si do nových kanceláří židle... Slavnostní otevření samozřejmě nepřipadalo v úvahu, takže nakonec jsme zvali zaměstnance na první prohlídku po různých skupinách od prosince 2020, a než se všichni vystřídali, bylo léto.

Každopádně na stěhování vzhledem k okolnostem asi jen tak nezapomenete...

Všechno zlé je k něčemu dobré. Covid nám pomohl v tom, že to bylo celé podstatně rychlejší a jednodušší a lidé byli vstřícnější k novým interním opatřením.

Proč se pro Vás stal domovskou stanicí právě DOCK?

Nechtěli jsme úplně měnit lokalitu, protože spousta zaměstnanců na ni byla dlouhá léta zvyklá, a samozřejmě jsme měli na stole několik developerských projektů, ze kterých jsme vybírali. Velký dopad na konečný výběr DOCKu mělo to, že jde o udržitelný a ekologický projekt, což koresponduje s naší firemní strategií. A taky se nám tady líbilo – když se podíváte z okna, na řeku... To vás přesvědčí, že tady chcete trávit čas.

Dock_20230711-8

Prezentujete možnost pracovat v prostředí DOCKu, v blízkosti přírody a vody, jako jeden z firemních benefitů?

Určitě ano. Na stěhování jsme se těšili obecně, protože s tím souvisela modernizace a digitalizace firmy jako takové, ale DOCK tomu dodal úplně jinou úroveň.

Jakým způsobem jste přistupovali k tvorbě uspořádání vnitřních prostor?

Na začátku jsme v celkovém layoutu tvořili „hnízda“. I když jsme do nové firemní kultury vnesli filozofii sdílených pracovních míst, vytipovali jsme rovnou oblasti podle typu práce jednotlivých týmů, aby kolegové mohli co nejlépe spolupracovat. Nakonec se ukázalo, že všichni mají stejně nejraději kuchyňku. (smích)

Jak vypadá Vaše interní komunikace, případně motivace zaměstnanců, aby chodili do kanceláří co nejraději?

Naše interní komunikace s českým, resp. česko-slovenským týmem je spíše uvolněná, otevíráme hodně globálních témat jako udržitelnost, diverzita, sociální kontext úspěchu – tedy to, že také vracíme zpět těm, kdo to potřebují... Pro zaměstnance v průběhu roku pořádáme různé akce, třeba měsíc zdraví nebo různé sportovní výzvy, do kterých se má každý možnost dobrovolně zapojit, nikoho nenutíme. Ale je fajn vidět, že spoustu lidí to opravdu baví. Přes léto taky míváme v kuchyňce plný mrazák nanuků k volnému odběru. (smích)

Když už jsme u toho sportu, všímáte si, jestli lidé využívají sportovní prvky přímo v DOCKu nebo okolí?

Ano, dokonce to občas trochu vypadá, jako bychom tady všichni byli spíš na dovolené než v práci. (smích) Trochu to nabourává pracovní morálku... Ve vší vážnosti jsme rádi, že i toto motivuje lidi chtít chodit do kanceláří, protože třeba pro mladší ročníky je už home office standard a někdy necítí potřebu sedět u stolu jinde než doma, kde si svoji práci bez problému splní, a nemusí jezdit hodinu tam a hodinu zpět. Na druhou stranu, když přijdou sem, tak se socializují, dochází k přirozenému sdílení informací a tak dále.

Dock_20230711-23

A trváte jako firma na tom, aby lidé v kanceláři trávili alespoň část pracovní doby?

Jako ideální vidíme to, když jsou zaměstnanci ve firmě alespoň tři dny v týdnu. Bez fyzické přítomnosti na pracovišti tam nějaká komunikační bariéra prostě vždycky bude. Na druhou stranu, náš tým je hodně rozvětvený do několika divizí a část kolegů je také na Slovensku, takže se nevyhneme tomu, že nikdy nebude na jednom místě celý tým. Spousta zaměstnanců také pracuje v globálních týmech, a u nich je tak zbytečné trvat na tom, aby seděli u stolu v Praze, když mají kolegy v jiných zemích a fungují stejně prakticky jen online – tak je tomu třeba v oddělení Adhesives. Naproti tomu třeba tým Marketing & Sales si potřebuje neustále živě předávat informace a dává smysl, že sedí blízko u sebe a tok informací je tak přímočařejší. Stejně tak u juniornějších pozicí očekáváme, že budou lidé více „na place“, aby se co nejlépe učili firemní kultuře, bavili se s kolegy, nabírali zkušenosti a věděli, že tady dostanou tu nejlepší možnou podporu.

Chce se zaměstnancům zpátky do kanceláří?

To je asi osobní záležitost. Někdo do práce jezdí hodinu, takže přirozeně řeší, jestli se mu to vyplatí, nebo jestli nebude mít práci hotovou o to rychleji doma. Na druhou stranu, tam prostě chybí ta možnost říct si u kávovaru vše potřebné za velmi krátkou dobu. Všeho moc škodí. Někteří doma cítí, že jim chybí informace, někdo na home office ani nemůže být, protože má malé děti nebo byt. Hlavně to musí dávat smysl – aby se díky home office práce zrychlila, zjednodušila a zefektivnila.

v_003

ASK Akademie Praha

ASK AKADEMIE PRAHA, jinak taky ,„akademie Schwarzkopf“, je v DOCKu od roku 2021. Splňují zdejší prostory nároky i tak speciálního konceptu?

Jak pro účely samotné akademie, tak z hlediska propojení akademie a Henkel nám DOCK maximálně vyhovuje. Dříve byly naše kanceláře od akademie oddělené, protože pro návštěvníky a klienty akademie byla důležitá i její adresa, atraktivita lokality, do které jezdili. To můžeme dnes nabídnout i tady, kadeřníci navíc oceňují, že se sem bez problémů dostanou, pokud potřebují, tak i zaparkují, protože školení se obvykle odehrávají o víkendu... Důležité bylo také to, že jsme přestěhováním jaksi pozvedli morální úroveň akademie, která už trochu zastarávala. Navíc nyní můžeme fungovat synergicky a například si od ní zapůjčit výjimečné prostory pro různé akce, které jako Henkel pořádáme, takže jsme s tímto uspořádáním zcela spokojení.

Jak vlastně akademie funguje?

Našimi primárními zákazníky jsou kadeřníci-profesionálové. V tomto oboru je kontinuální vzdělávání základním pilířem úspěchu – mění se trendy, technologie... A abychom jim mohli nabídnout profesionální vzdělání, potřebujeme prostor, kde se mohou školení a kurzy odehrávat i praktickou formou: stříhání, česání, barvení... Jsme tedy takové školicí středisko.

006

Akademie vám určitě pomáhá s podporou loajality kadeřníků, kteří následně tvoří značce Schwarzkopf důležitou součást image...

Určitě. Díky zpětné vazbě víme, že naše akademie v DOCKu patří bezpochyby k tomu nejlepšímu v branži.

Fungují akademie i jinde ve světě?

Ano, v každé zemi, kde působíme, a jejich konečná podoba závisí na potřebách dané země. Schwarzkopf Professional jim pak dohromady dává stejnou architektonickou koncepci, na což dohlíží architektonické studio z Londýna.

Můžou se kadeřníci na některém z Vašich školení setkat třeba i s nějakou světovou kadeřnickou hvězdou?

Ano, můžeme si pozvat prakticky kohokoliv. (smích) Záleží to hodně na požadavcích zákazníků, koho by chtěli vidět a čím se chtějí inspirovat.

Dock_20230711-14

Děkujeme za rozhovor.