skip_main skip_menu

Historie

Na místě libeňského poloostrova, kde se nyní nachází rezidenční a kancelářský komplex DOCK, fungoval začátkem 19. století přístav, a poté i loděnice. V rámci čištění lokality byla provedena sanace dna laguny na ploše 37 000 m2.

Libeňský přístav vybudovaný v letech 1893 - 1896 byl na začátku 20. století důležitou součástí labsko-vltavské vodní cesty a sloužil k obsluze velkých až sedmisettunových lodí. Jeho využití ve dvacátých letech z důvodu většího konkurenčního přístavu v Holešovicích upadalo, až se jeho využití změnilo na opravdu lodí. Později Vltavsko-labská společnost rozšířila využití loděnice i na stavbu lodí. Po roce 1945 byl podnik znárodněn a v rámci společnosti České loděnice se zde vyráběly sací bagry a jiná specializovaná plavidla. V 90. letech byly loděnice zrušeny.

Stavba bytově-kancelářského komplexu DOCK započala roku 2012. V rámci projektu byla vybudována protipovodňová opatření, která lokalitu chrání před více než stoletou vodou. Tato ochrana v podobě vzpěrných vrat je projektována 30 cm nad úroveň povodní. V případě povodní se vrata zavřou a z toku Rokytky a se voda přečerpá do povodí Vltavy.

V případě povodní slouží DOCK marina zároveň jako ochranný přístav pro lodě z celé Prahy. V době ohrožení se lodě přiváží k vysokým ocelovým sloupům vyčnívajícím z vody – tzv. dalbám. Rezidenční část projektu byla rozdělena do čtyř fází. Ačkoli se na jednotlivých fázích podílelo více architektů, komplex si drží ucelený ráz.

První etapa rezidenční části, kterou tvoří tři pětipodlažní budovy, navrhovala italská kancelář Mediapolis. Obklady z kamene a ze dřeva dokreslují přírodní atmosféru místa.

Druhou a třetí etapu projektovala architektonická kancelář Ian Bryan Architects, která rovněž designem navázala na přírodní genius loci nově vznikající lokality. „Architekti pracují s emocemi, v projektu DOCK šlo o vztah k vodě. Chtěli jsme přírodu zpřístupnit a využít. Jednotlivé domy jsme zasadili do zvlněné parkové zeleně, každému bytu v DOCKu jsme se snažili co nejvíce zpřístupnit protékající řeku prostřednictvím výhledů a vnitřní síť chodníků v areálu jsme napojili na síť městských cyklostezek v okolí,” přibližuje pohled na projekt architekt Eduard Trembulák.
Poslední rezidenční etapa projektu dokončená v roce 2020 z dílny Qarta Architektura zase odkazuje svým pojetím na přístavní bulváry.

Administrativní část projektu z dílny Schindler Seko Architekti tvoří pět budov, které přirozeně navazují na marinu a svým postavením oddělují rezidenční část od rušné části Libně. Každá budova má svoji vizuální identitu, společným prvkem pro jednotlivé budovy jsou velkolepá lobby s recepcemi. V současné době se dokončuje poslední budova DOCK IN FIVE s termínem dostavby v roce 2022.

Zdroj fotografií: Wikipedia