skip_main skip_menu

21. 4. 2023

DOCK pro zelenější planetu

Už od roku 1970 se po celém světě 22. dubna slaví Den Země, jehož cílem je upozornit na nutnost ochrany našeho životního prostředí. Naše planeta nemá neomezené zdroje a my lidé si to potřebujeme čas od času připomenout, abychom se k ní nezapomínali chovat zodpovědně a s takovým přístupem, aby na ní ještě dlouho po nás mohly žít naše děti a děti jejich dětí… Ani nám v DOCKu není budoucnost Země lhostejná. Co například děláme pro to, aby byla ještě dlouho zelená a zdravá?

Za zmínku stojí například využívání dešťové vody pomocí nádrží na její zachycení a následné využití na závlahy u zelených ploch, optimalizace spotřeby energií, úspory ve spotřebě pitné vody díky použitým technologiím, důraz na kvalitu vzduchu a příjemné vnitřní prostředí nebo dostatečný prostor pro sběr a skladování odpadu k recyklaci.

Crestyl jako „matka“ DOCKu se také zasazuje o nevytváření dalších tepelných ostrovů ve městě a všechny své projekty co nejvíce zazeleňuje – tvoří v rámci nich travnaté a vodní plochy, zelené střechy a šikmé střechy – např. v areálu DOCK je zazeleněno 52 % střešní plochy, sadí stromy a keře.

LHZ_5715hot

Myslíme také na bezpečnost: DOCK vznikl v místě někdejší loděnice, a výstavbě proto předcházela důsledná dekontaminace celého pozemku a zajištění bezpečnosti obyvatel i návštěvníků před povodněmi zvýšením retenční kapacity lagun jejich významným prohloubením. Okolo budov DOCK 01 až 04 jsou protipovodňové zábrany. Okolo DOCK 05 nejsou vzhledem k jejímu umístění potřeba, ale i pro tuto budovu je vypracovaný protipovodňový plán.

Vzhledem k tomu, že areál nebyl postavený na zelené louce, se na původním místě nacházelo mnoho nevyužitého materiálu. Ta část, která splnila podmínky pro opakované použití, byla znovu využita při stavbě DOCKu, například jako podklad v pěší zóně. 

Areál DOCK byl navíc navržený tak, aby všechny budovy, které jej tvoří, splnily náročné požadavky mezinárodně uznávaného certifikátu LEED Gold. Ten poskytuje nezávislé ověření, že certifikovaná budova splňuje vysoké požadavky na zdravé prostředí, a to jak z pohledu environmentálního, tak sociálního a komunitního.

DOCK, ale i další projekty Crestylu, je dobře dostupný MHD, není tedy třeba tolik využívat auto pro dopravu domů či do práce, zajištěné jsou i parkovací místa pro kola a koloběžky a pohodlné napojení na cyklostezku, nebo lze do areálu klidně doběhnout či si zatrénovat přímo v něm na běžeckém okruhu, který „probíhá“ celým areálem.

Každý z nás by jistě uměl vyjmenovat své vlastní aktivity nebo projekty, které přímo či nepřímo pomáhají životnímu prostředí či přispívají k jeho co nejmenšímu zatěžování. Inspirace se ale určitě vždy hodí: na https://zerowasters.cz/o-zero-waste najdete spoustu tipů, jak do svého každodenního života zařadit ještě více užitečných činností minimalizujících tvorbu odpadu, který aktuálně patří k největším ekohrozbám pro Zemi.

pyramidy

Zdroj: www.zerowasters.cz

Zapojíte se do 31denní výzvy i vy? Začínáme na Den Země, 22. dubna 2023!

>>> www.zerowasters.cz/o-zero-waste <<<

zero

Zdroj: www.zerowasters.cz